Chúng tôi nhận thi công xây dựng nhà hàng, tiệm nail, nhà ở bao gồm các dịch vụ:

  • Frame
  • Drywall
  • Tape
  • Pain finish
  • Tbar selling
  • Deywall selling
  • Floor
  • Cabinet
  • Window
  • Bathroom